head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • α-Naphthylacetic Acid (NAA)

    α-нафтилацетик хүчил (NAA)

    1-Нафилацетик хүчил (NAA) нь ургамлын өргөн ургалтын зохицуулагч, амтгүй, цагаан талст нунтаг юм. Хайлах цэг нь 130 ~ 135,5 is, халуунд задарч болно. Энэ нь ацетон, эфир, хлороформ, бензол, цууны хүчил ба шүлтийн уусмалд уусдаг.