head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • 6-Benzylaminopurine (6-BA)

    6-Бензиламинопурин (6-BA)

    6-Бензиламинопурин (6BA) нь ургамлын өргөн ургалтын зохицуулагч бөгөөд энэ нь усанд уусдаггүй, этилийн спиртэнд бага зэрэг уусдаг, хүчил ба шүлтэнд тогтвортой байдаг анхны синтетик цитокинин юм.