head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Diethyl Aminoethyl Hexanoate (DA-6)

    Диэтил Аминоэтил Гексанат (DA-6)

    Diethyl Aminoethyl Hexanoate (DA-6) нь өргөн хүрээтэй, нээлтийн нөлөө бүхий ургамлын өсөлтийг зохицуулагч юм. Энэ нь этанол, метанол, ацетон, хлороформ зэрэг органик уусгагч уусдаг; энэ нь өрөөний температурт хадгалахад тогтвортой байдаг.