head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Mepiquat Chloride

    Мепикват хлорид

    Мепикват хлорид нь ургамлын ургалтын зөөлөн зохицуулагч бөгөөд ургацын цэцэглэлтийн үед ашигладаг, цэцэглэлтийн үед ямар ч сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, фитотоксик шинж чанартай байдаг.