head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • EDTA chelated TE

    EDTA нь chelated TE

    Шелатлагдсан микро элементийг EDTA, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Mn материалаар боловсруулж, хатааж, баяжуулж, ууршуулж, мөхлөгөөр боловсруулдаг. EDTA-тай хейл хийсний дараа бүтээгдэхүүн нь чөлөөт төлөвт байдаг. Бордоо тул хурдан уусдаг, таримал ургамалд амархан шингэдэг, тун багатай боловч үр ашиг өндөртэй, үлдэгдэлгүй. Материалын хувьд бусад шингэн бордооны NPK холимог бордоо боловсруулахдаа холимог, антагонизмгүй, боловсруулахад хялбар байдаг. Микро элементийн бордооны хамгийн чухал үүрэг бол бусад элементийг нөхөж чадахгүй байгаа дутагдлыг арилгах явдал юм. Манай бүтээгдэхүүн нь NPK-ийн их хэмжээний бордоотой хамт хэрэглэхэд үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжтой.