head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Urea Phosphate UP

    Шээсний фосфатыг дээшлүүлэх

    Өндөр үр ашигтай бордооны хувьд мочевин фосфат нь эрт ба дунд хугацаанд ургамалд нөлөөлдөг бөгөөд энэ нь мочевин, аммонийн фосфат, калийн дигидрофосфат зэрэг уламжлалт бордооноос хамаагүй дээр юм.