head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • 3-Indolebutyric Acid (IBA)

    3-Индолебутирийн хүчил (IBA)

    3-Индолебутирийн хүчил (IBA) нь эндоген ауксин бөгөөд цэвэр бүтээгдэхүүн нь цагаан талст хатуу, анхны эм нь цагаан, цайвар шар талст байдаг. Энэ нь ацетон, эфир, этанол зэрэг органик уусгагч уусдаг боловч усанд бараг уусдаггүй.