head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Beauveria Bassiana

    Beauveria Bassiana

    Beauveria bassiana бол аскомицетын энтомоген мөөгөнцөр бөгөөд үүнд голчлон beauveria bassiana, beauveria brucella гэх мэт шавьж хордож, бодисын солилцоо алдагдаж үхэлд хүргэдэг. Beauveria bassiana-ийн өндөр хоруу чанартай омгууд нь богино хугацааны ургалтаар хөвөн хорхойн авгалдайн биений хананд довтолгооны бүтцийг бий болгосон бол бага вируст омог нь авгалдайн биеийн ханан дээр нарийхан мөлхөгч гифа үүсгэдэг. Хортон шавьжийн үхэлд хүргэдэг.