head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Monoammonium Phosphate MAP

    Моноаммонийн фосфатын зураглал

    Бордоо бол ургацын үеэр моноаммони фосфат түрхэхэд хамгийн тохиромжтой. Моноаммони фосфат нь хөрсөнд хүчиллэг байдаг тул үрэнд хэт ойрхон байвал сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй юм. Хүчиллэг хөрсөнд кальци, аммонийн сульфатаас илүү сайн байдаг бол шүлтлэг хөрсөнд сайн байдаг. Энэ нь бусад бордооноос давуу юм; бордооны үр ашгийг бууруулахаас зайлсхийхийн тулд шүлтлэг бордоотой хольж болохгүй.