head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Meta-Topolin (MT)

    Мета-Тополин (MT)

    Мета-Тополин бол байгалийн үнэрт өндөр идэвхитэй цитокинин юм. Мета-Тополины метаболизм нь бусад цитокининуудтай төстэй байдаг. Зеатин ба БАП-ийн нэгэн адил Мета-Тополин 9-р байрлалд рибосиляци хийж үйл ажиллагаанд онцгой нөлөө үзүүлэхгүй байж болно. Энэ нь BAP-ээс илүү үржүүлгийн үрийг үржүүлж, үржүүлж, үржүүлж, үржүүлж өгдөг.