head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Piperonyl Butoxide

    Пиперонил бутоксид

    Пиперонил бутоксид бол шавьж устгах үйлчилгээтэй синергетик бөгөөд инсектицидийн хор нөлөөг сайжруулахын тулд хэдэн арван удаа сайжруулснаас гадна хэрэглэх хугацааг уртасгаж, шавьж устгах өргөн спектрийг нэмэгдүүлдэг. Пиперонил бутил эфир нь хөдөө аж ахуй, өрхийн эрүүл мэнд, агуулах шавьж устгах ажилд өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд хамгийн үр дүнтэй синергетик инсектицидээр хүнсний эрүүл мэнд (хүнсний үйлдвэрлэл) -ээр батлагдсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын өвөрмөц эрүүл мэндийн байгууллага юм.