head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Metarhizium Anisopliae

    Metarhizium Anisopliae

    Metarhizium anisopliae нь янз бүрийн төрлийн аскомицетын энтомопатогенийн мөөгөнцрийг агуулдаг ба үүнд голчлон beauveria bassiana, beauveria brucella гэх мэт шавьж хордож, бодисын солилцоо алдагдаж үхэлд хүргэж болзошгүй юм.