head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Gibberellin (GA 4+7)

    Гиббереллин (GA 4 + 7)

    GA4 + 7 бол ургамлын өсөлтийг зохицуулагч юм. Энэ нь жимс ургуулах, үрийн соёололтыг түргэсгэх, ургацын ургацыг сайжруулах, эр цэцгийн харьцааг нэмэгдүүлэх боломжтой юм.