head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • Thidiazuron (TDZ)

    Тидиазурон (TDZ)

    Тидиазурон нь цитокинины идэвхжил бүхий мочевин ургамлын өсөлтийг зохицуулагч юм. Хөвөн даавууг defoliation хийхэд ихэвчлэн ашигладаг. Ургамалд шингэсний дараа Тидиазурон нь иш, ишний хооронд тусгаарлагдсан эд эсийн байгалийн үүсэхийг дэмжиж, унаж чаддаг. Энэ нь сайн дефолиант юм.