head-top-bg

бүтээгдэхүүн

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    3-Индоляцетик хүчил (IAA)

    3-Индолицетик хүчил (IAA) нь индолын нэгдэлд багтдаг, ургамлын дунд түгээмэл тархдаг эндоген ауксин юм. Энэ бол органик бодис юм. Цэвэр бүтээгдэхүүн нь өнгөгүй навчны болор буюу талст нунтаг юм. Гэрэлд өртөхөд сарнайн өнгө болж хувирдаг. Энэ нь үнэмлэхүй этанол, этил ацетат, дихлорэтанд амархан уусдаг, эфир ба ацетонд уусдаг. Бензол, толуол, бензин, хлороформд уусдаггүй. 3-Индолицетик хүчил нь ургамлын ургалтанд хоёрдмол шинж чанартай байдаг ба ургамлын янз бүрийн хэсгүүд түүнд өөр өөр мэдрэмжтэй байдаг.